Author Archive

OK Biologickej olympiády kat. E

Biologická olympiáda v kategórii E má tri odbornosti: zoológiu, botaniku a geológiu. Zatiaľ čo o prvé dve je v našom okrese stále záujem, na geológiu sa už niekoľko rokov nikto neprihlásil. Okresného kola BiO

Hľadanie veľkonočného pokladu

Už po štvrtýkrát sme v tomto predveľkonočnom období organizovali pre deti z ŠKD sninských základných škôl pekné zábavno-športové popoludnie spojené s hľadaním veľkonočného pokladu. O veľkom záujme o toto podujatie svedčí aj samotná účasť.

Futbal žiakov stredných škôl

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo okresné kolo vo futbale žiakov stredných škôl, ktoré sa odohralo na ihrisku MFK v Snine. Podujatia sa zúčastnili štyri stredné školy. Hralo sa systémom

OK Matematickej olympiády kat. Z6, Z7, Z8

Neuveriteľný, už 68 ročník Matematickej olympiády sa organizuje tento školský rok. Okresné kolo v kategórii Z6, Z7, Z8 sa konalo v priestoroch ZŠ na Ul. študentskej v Snine. Celkový počet riešiteľov: 35. Táto kategória MO

Človek a kôň

Krásne slnečné dopoludnie nám doprialo spestriť vyučovanie akciou pre deti zo ŠZŠ pod názvom Človek a kôň.  Jazdu si vyskúšali nielen deti no neodolali ani pani učiteľky. Veľká vďaka patrí MVDr. Vladovi  Juškovi a AJC Snina. Ďakujeme:)