Author Archive

Okresné kolo Geografickej olympiády, kat. E, F, G.

Účastníkov olympiády aj tento rok hostila ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine. Konkrétne prišlo v sprievode svojich pedagógov celkom 38 žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov OG, ktorí súťažili v troch

CVČ Cup U12+U13

Centrum voľného času v Snine v spolupráci s futbalovým klubom MFK Snina zorganizovalo halový  turnaj   vo futbale žiakov v  kategorii U12, U13 . Hralo sa v mestskej  športovej  hale. Celkové poradie v jednotlivých kategóriach: U12: 1.Trebišov     

Bedminton žiakov a žiačok základných škôl

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo pre žiakov a žiačky základných škôl okresné kolo v bedmintone. Okresného kola sa zúčastnilo 6 škôl v kategórií žiakov a 6 škôl v kat.

Matematická olympiáda, kategórie Z5 a Z9

30.1.2019 sa v priestoroch ZŠ na Ul. študentskej v Snine konalo okresné kolo Matematickej olympiády, kategórie Z5 a Z9.  Súťažilo celkom 30 žiakov zo ZŠ nášho okresu, pričom deviatokov bolo iba 7. Kategória Z9

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

25.1.2019 sa v Dome Matice slovenskej v Snine stretli milovníci krásnych slovenských povestí na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Vyhlasovateľom tejto súťaže je už 26 rokom Matica slovenská, na úrovni nášho